Sóc una bèstia

From Trollpasta Wiki
Jump to navigationJump to search

Sóc una bèstia

Tinc els ulls grans i espantosos, els peus grans i sóc de grandària gran
Sóc una bèstia

Menjo gent i deixo un rastre de sang des d'on les vaig menjar
Sóc una bèstia

El govern està intentant fer experiments amb mi
Sóc una bèstia

Oh merda, el govern és just fora de casa meva. Tenen pistoles i estan trucant a la meva porta
Sóc una bèstia

Joder, van entrar a casa meva i estan disparant. Ara estic mort
Sóc una persona que està acabant la història d'aquesta bèstia

Espera, què vols dir amb "el món s'acabarà?"
Sóc una persona trista

Acabo de sentir una explosi-
Sóc una persona morta

English

I am a beast

I have big, scary eyes, big feet, and am big in size
I am a beast

I eat people, and I leave a trail of blood that starts from where I ate them
I am a beast

The government is hunting me because they want to do experiments on me
I am a beast

Oh crap, the government is outside my house. They have guns and they are banging on my door
I am a beast

Fuck, the government successfully broke into my house. I am dead now
I am a person who is finishing off the story of this beast

Wait, what do you mean "The world is gonna end?"
I am a person who is sad now

I just heard an explosi-
I am a person who is deadEscrit per: Mr. Mike T. McBaxter
Written by: Mr. Mike T. McBaxter

Comments • 1
Loading comments...